Informace o zpracování osobních údajů » Myomová centra

Informace o zpracování osobních údajů

Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme my – společnost Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o., IČO: 24723720, se sídlem:
Na Strži 65, 140 00 Praha 4, Česká republika, Spisová značka: C 168950 vedená u Městského soudu v Praze, e-mailový kontakt: incident@richtergedeon.cz.

S Vašimi osobními údaji též pracují naši zprostředkovatelé: společnost Google LLC, Hotjar Limited, Facebook Inc., avšak jen v případě, že jste nám udělili souhlas na zpracování osobních údajů prostřednictvím služeb, které tyto společnosti poskytují na naší stránce.

U koho se můžete informovat, co a jak o Vás zpracováváme?

V případě jakýchkoli otázek týkající se zpracování Vašich osobních údajů na naší stránce nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese: info@volis-international.sk.

Jaké údaje o Vás zpracováváme?

Zpracováváme jen takové osobní údaje, abychom Vám poskytovali profesionální služby. V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme na základě souhlasu, seznam, resp. rozsah údajů je přesně uvedený přímo v souhlase, a to v míře potřebné na splnění účelu, na který jsou osobní údaje zpracovávané.

Zpracováváme hlavně tyto osobní údaje:

Kontaktní údaje
Zejména jméno, příjmení, adresa elektronické pošty.

Cookie
Pokud jste nám při používaní naší stránky udělili souhlas na zpracování osobních údajů, zpracováváme o Vás údaje i prostřednictvím souborů cookie.

Přečtěte si další informace o tom, jaké typy osobních údajů zpracovávají a používají společnosti a jejich partneři, a o tom, na co slouží

Společnost Osobní údaje
Google https://policies.google.com/technologies/types?hl=cs
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Hotjar https://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information
https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy
Facebook Pixels https://www.facebook.com/policy/cookies/printable

Kromě výše uvedeného naše stránka pracuje i se soubory cookie, které jsou nevyhnutné na její správnou funkci a prostřednictvím kterých o Vás nezpracováváme žádné osobní údaje, a tedy ve vztahu k používání těchto souborů není potřebný Váš souhlas s jejich použitím na naší stránce.

Na co Vaše osobní údaje potřebujeme?

Správce je oprávněn zpřístupnit osobní údaje smluvně pověřeným zpracovatelům, kteří se zasílání obchodních sdělení a provozu příslušných informačních systémů. Správce učiní veškeré potřebné kroky k tomu, aby zajistil přesnost zpracovávaných osobních údajů a jejich řádné použití, a také přijme vhodná technická a organizační opatření pro zabezpečení celého zpracování.

Vaše osobní údaje zpracované prostřednictvím služby Google Analytics a Hotjar potřebujeme na analýzu návštěvnosti naší webové stránky, a tedy obzvláště na ověření toho, zdali je naše stránka pro Vás a jiné uživatele stále zajímavá a neklesá její návštěvnost.

Vaše osobní údaje zpracované prostřednictvím služeb Google AdWords, Google DoubleClick, Google AdSense a Facebook Pixel potřebujeme na personalizaci reklamy, a teda hlavně na to, abychom věděli zabezpečit, že se reklama naší webové stránky bude zobrazovat hlavně těm uživatelům, kteří by mohli mít o náš obsah, služby a produkty zájem.

Vaše osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu zpracováváme jen na tyto účely s tím, že je k dosáhnutí účelu zpracování můžeme poskytnout společnostem Google LLC, Hotjar Limited, Facebook Inc., které poskytují služby, prostřednictvím kterých jsou Vaše údaje získávané.

Vaše osobní údaje zpracováváme automatizovanými prostředky, přičemž při jejich zpracování nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování a profilování podle čl. 22 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679.

Jak můžete Váš souhlas odvolat?

Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat. Pokud už nesouhlasíte s tím, abychom zpracovávali Vaše osobní údaje, stačí, pokud napíšete na naši e-mailovou adresu: incident@richtergedeon.cz. Samozřejmě, odvolání Vašeho souhlasu nebude mít zpětný vliv na zákonnost zpracování Vašich osobních údajů od udělení souhlasu po jeho odvolání z Vaší strany. Současně berete na vědomí, že i po odvolání svého souhlasu, na základě něhož již došlo k odeslání obchodních sdělení, je Správce oprávněn zpracovávat vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu k tomu, aby by byl schopen prokázat, že jste takové sdělení odeslali oprávněně, a to maximálně po dobu třech let let od ukončení zasílání.

Na koho se můžete obrátit v případě problému?

V případě, že se domníváte, že jsme porušili Vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: incident@richtergedeon.cz.

Anebo můžete kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, telefon: +420 234 665 111.

Jak dlouho u nás budou uložené Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje uchováváme pro čas nevyhnutný na splnění účelu, pro který byli zpracované, nejdéle však do zániku naší společnosti, anebo našeho posledního právního nástupce jako subjektu práva v případě, že dojde k našemu/jeho zániku bez dalšího právního nástupce.

Jaké máte práva?

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte následovná práva:

Musíte nám Vaše osobní údaje poskytnout?

Vaše osobní údaje jste nám poskytli dobrovolně na základě Vašeho svobodného souhlasu, přičemž jste nebyli povinní nám takovýto souhlas se zpracováním osobních údajů udělit.

Budeme Vaše osobní údaje přenášet do třetích krajin?

Realizace námi poskytovaných služeb vyžaduje spolupráci s už zmíněnými společnostmi. To znamená, že Vaše osobní údaje mohou být přenesené do třetích krajin. K předávání však vždy dochází v souladu s legislativními požadavky, které na tento přenos klade nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, přičemž je v každém případě zabezpečená ochrana Vašich osobních údajů. Konkrétně se jedná o servery, cloudové řešení příslušných společností Google LLC, Hotjar Limited, Facebook Inc..

Tyto stránky slouží pouze pro informační účely. Uvedené informace se mohou měnit.

Tuto stránku vytvořila společnost Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o.
Společnost Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o. nenese odpovědnost za správnost a pravdivost informací uvedených na stránkách jednotlivých lékařů.

Gedeon Richter